Niezmiennym dla nas pozostaje działanie na rzecz i w imieniu pacjentów w ścisłej współpracy z placówkami medycznymi. Głos Szczeciński.

Głos Koszaliński. Epidemia to sytuacja nowa, trudna dla nas wszystkich Mierzymy się teraz z sytuacją wyjątkową, wychodzenie z niej będzie dla nas wszystkich czymś nowym, będziemy się musieli wiele nauczyć. TVP 3 Szczecin.

Dla pacjenta

Przykłady można mnożyć. W mojej głowie najbardziej utkwiła sytuacja kilka lat temu, kiedy nagle znikły z polskiego rynku melfalan, chlorambucyl tioguanina i inne dlatego, że z rynku nagle wycofał się francuski producent po skandalu wywołanym prze przyłapanie go na zmianie etykiet na opakowaniach leków przeterminowanych. Ale to stawia pytanie, czy produkcja takich strategicznych podstawowych leków powinna podlegać wyłącznie zasadom rynku, czy też powinna w formie jakiegoś mechanizmu być gwarantowana przez Państwo?

Zachwytanie lekow narodowych

Błazen książęcy, znienawidzony przez wszystkich pokraczny garbus Rigoletto, wyśmiewa publicznie hrabiego Ceprano i doradza księciu, aby dla uniknięcia kłopotów kazał go po prostu uwięzić i zabić. Hrabia pragnie się zemścić i w tym celu proponuje dworzanom, aby porwać dla księcia młodą i piękną dziewczynę mieszkającą w ustronnym domu, do którego co wieczór potajemnie podąża Rigoletto.

Ceprano sądzi, iż dziewczę to jest kochanką błazna.

Zachwytanie lekow narodowych

Atmosferę balu mąci groźny głos starego hrabiego Monterone, który w majestatycznej postawie staje przed księciem, żądając odeń satysfakcji za uwiedzenie córki. Rigoletto wydrwiwa również jego, czym oburzony starzec rzuca na błazna i jego pana straszliwe przekleństwo. Książę każe uwięzić zuchwalca, lecz słowa hrabiego wstrząsnęły nieczułym dotąd sercem Rigoletta, budząc w nim lęk i przeczucie bliskiego nieszczęścia.

Waste is food - VPRO documentary - 2007

Późnym wieczorem powraca Rigoletto do swego domu. Wciąż dźwięczą mu w uszach straszne słowa przekleństwa.

Zachwytanie lekow narodowych

Najemny morderca Sparafucile pragnie ofiarować mu swe usługi, Rigoletto jednak odrzuca propozycję. Czyż jego język - ostry język błazna - nie jest równie dobrą bronią jak żelazo zbója?

Jak firmy będą mogły korzystać z pieniędzy przyznanych w ramach RTR? :: skrzydlawielkiejwojny.pl

Lecz po chwili w duszy jego znów budzi się uczucie grozy i lęku monolog Pari siamo. Źródłem trosk i niepokojów błazna jest ukochana córka Gilda, którą chowa on z dala od ludzi, strzegąc jak skarbu i nie pozwalając ani na chwilę Zachwytanie lekow narodowych się od domu, chyba tylko w niedzielę do kościoła. Nie wie, że te niedzielne wędrówki wystarczyły, by dziewczę pokochało nieznanego młodzieńca.

System scoringowy czyli punktowa ocena podmiotów aplikujących o środki z RTR pozwala na zdefiniowanie celów zależnie od potrzeb i planów rządzących. Jeśli rząd chciałby wykorzystać RTR do zwiększenia produkcji substancji czynnych w Polsce, może tak ustawić scoring, że najwyżej będzie oceniał właśnie lokalnych wytwórców substancji.

Realizatorzy

Jeżeli natomiast chciałby, aby rozwijały się u nas badania nad nowymi lekami, najwięcej punktów będzie przyznawane inwestującym w ich rozwój. Można też połączyć te cele. Rząd może zdefiniować cele i tak ustawić kryteria wyboru, aby je w pewnej perspektywie czasowej osiągnąć.

Jeśli chodzi o produkcję substancji czynnych, to przedsiębiorcy muszą zachowywać się racjonalnie i szukać sposobów na obniżenie kosztów ich wytwarzania.

Morze w fotografiach

Jeśli rząd w ramach RTR wprowadzi preferencje dla firm wytwarzających substancje czynne w Polsce, wówczas na pewnym poziomie wsparcia firmy skalkulują, że im się to opłaca i otworzą lokalne linie produkcyjne. Przewidywalność systemu RTR pozwoli na ocenę opłacalności takiej inwestycjii. Uważam, że jest to dobrze przemyślane narzędzie spełniające oczekiwania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju.